Minőségpolitikánk

A Jankovits Engineering a gyártási, szervizelési és forgalmazási tevékenységével törekszik, hogy a megrendelőik minőségi, mennyiségi igényeit folyamatosan kielégítse, ezzel biztosítva, illetve erősítve piaci helyzetét.

A társaság tevékenysége során a termékek minőségének garantálása elsődleges kritérium, ezért a minden dolgozójának felelőssége és kötelessége a minőség szolgálata.

A Jankovits Engineering középpontjában a megrendelők megelégedettségére való törekvés áll.

 

A Jankovits Engineering célja

A társaság vezetése aktívan részt vesz a minőség folyamatos tökéletesítésében, ennek keretében támogatja, ösztönzi és megköveteli:

  • a meghatározott minőségi szint fenntartását és fejlesztését a termékek és a szerviz kapcsán,
  • a gyártási technológiák folyamatos fejlesztését,
  • a munkavégzés minőségének javítását a gyártás minden szintjén, minden dolgozónál.

 

A Jankovits Engineering céljainak elérése érdekében

  • a vezetés évente minőségcélokat fogalmaz meg, melyet folyamatosan figyel, elemez és értékel.
  • a cég teljes kollektívája azért dolgozik, hogy biztosítsa a jelenlegi és leendő üzletfelek megelégedettségét, kifogástalan, versenyképes termékek időben történő szállításával.
  • a minőségirányítási rendszer és a meghatározott folyamatok kockázatait felméri, megelőzi és csökkenti a nem kívánt hatásokat, továbbá eredményességét folyamatosan fejleszti.
  • minden munkatárs felelős saját munkája minőségéért, folyamatos fejlődéséért, melynek személyi és tárgyi feltételeit az ügyvezető igazgató biztosítja.
  • működteti az ISO 9001: 2015 / MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert, amelyet folyamatosan fejleszt.
  • azon fáradozik, hogy beszállítóival, alvállalkozóival kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építsen ki.
  • teljes kollektívája tevékenysége során célnak tekinti, hogy a nemzetközi ipari világban a magyar társadalom egyre jelentősebb pozíciót, szerepet töltsön be, továbbá a cég környezete és társadalom megítélése a lehető legkedvezőbb legyen.

 

Letölthető dokumentumaink, szabályzataink

Környezet Politika Éves Célkitűzések

Környezetvédelmi Szabályzat

Magatartási Kódex

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Politika

Üzleti és Etikai Kódex

Észrevételfelvételi adatlap

Szakmai szervezeti tagságaink

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter

A Professio Klaszter a fémipari megmunkálással foglalkozó vállalakozások szövetsége, amelyet 2008-ban konzorciális szerződés aláírásával alapítottak meg.

A klaszter célja a fémiparban tevékenykedő győri és Győr környéki vállalatok összefogása, versenyképességük javítása, a fémipari tevékenységekből adódó együttműködésen és közös képviseleten, érdekérvényesítésen keresztül, továbbá a szakemberhiány újszerű, innováción alapuló megoldása.

Tagság kezdete: 2013.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jankovits Engineering tevékenységét a Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egysége teljesen lefedi. A cég alapítása óta tagja a Kamarának.

Tagság kezdete: 1994.

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Jankovits Engineering meghatározó vevői közt több jelentős német tulajdonú, érdekeltségű cég szerepel. Törekedve arra, hogy a szakmai, üzleti életben mind jobban együtt gondolkodhassunk, fontosnak tartjuk a Német-Magyar Kamarai tagságot.

Tagság kezdete: 2009.

Practing Alapítvány

Az alapítvány a Széchenyi István Egyetem mérnök hallgatóinak gyakorlati képzésének támogatását tűzte ki célul, melyet mára már az összes kar hallgatóira kiterjesztett.
Jankovits Engineering az alapítástól kezdve az alapítvány kuratóriumának és konzorciumának tagja és aktív résztvevője.

Tagság kezdete: 1996.

Magyar Innovációs Szövetség

Jankovits Engineering kezdetektől nagy súlyt helyez a folyamatos fejlesztésre és az innovációra. Ennek hangsúlyt adva, fontosnak tartja, hogy tagja legyen a Magyar Innovációs Szövetségnek.

Tagság kezdete: 2004.

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Jankovits István, mint egyéni vállalkozó lépett be a Vállalkozók Országos Szövetségébe, ahol a Jankovits Engineering alapítása követően a mai napig tag.

Tagság kezdete: 1992.

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

Az Európai Minőségügyi Szervezet magyarországi képviseletének tagjaként hozzáférünk a minőségügy új hazai és nemzetközi ismereteihez, az innovációkhoz, szakirányú képzésekhez, továbbképzésekhez, emelni tudjuk szervezetünk és szakembereink minőségkultúrájának színvonalát, lehetőségünk nyílik együttműködni oktatási és kutatóintézményekkel, és más civil szervezetekkel.

Tagság kezdete: 2015.

Mérnök és szakemberképzés

Jankovits Engineering a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében kiemelten kezeli az  oktatás intézményekkel kiépült kapcsolatait. 1996 óta tagja a Széchenyi István Egyetem gyakorlatorientált mérnökképzésre létrejött Practing Programjának, a cégnél gyakorlatukat teljesítő hallgatók legtöbbször munkatársakká is válnak. A kezdetektől, immár 14. éve támogatója és feladatadója vagyunk a Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciájának is. A magyarországi és határon túli egyetemekről összeállított csapatok a cégektől valós problémákat kapnak, amit közösen kell megoldaniuk. A hallgatók tapasztalatokat szereznek a csapatmunka terén és bepillantást nyernek a cégek életébe a konferencia pár napja során. Új kezdeményezés a cégek és az egyetem közti együttműködésre a Hallgatói Innovációs Projekt (HIP) elnevezésű egész féléven át tartó projektmunka, melynek szintén feladatadói és partnerei vagyunk. Ennek során lehetőség nyílik az adott feladat terveinek részletes kidolgozására együttműködve cégünk több munkatársával. Bizonyos tantárgyak projektmunka keretében történő oktatásával szintén gyakorlatorientálttá válik az oktatás egy-egy szakasza.

Az elmúlt években bekapcsolódtunk a Miskolci Egyetem oktatási programjába, munkatársaink szakmai előadásokkal, gyakorlati órákkal segítik a mérnökképzést. Fontos számunkra, hogy a tehetséges, motivált és elhivatott fiatal szakemberek közül minél többen tekintsenek úgy cégünkre, mint hosszú távú szakmai fejlődésük és karrierjük kiteljesedésének terepére. Az egyetemmel közösen részt veszünk több kutatási-fejlesztési projektben illetve pályázatokban, melyek eredményeként innovatív megoldások születnek a felvetett problémákra, olyan eljárások kerülnek kidolgozásra, melyek hatékony részét képezik az Ipar 4.0 projektjeinek.