ELŐADÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JÁRMŰMÉRNÖKI KARÁN

Nagy Péter egyetemi tanársegéd-doktorandusz és Laki Gábor a Belsőégésű Motorok Tanszék oktatói meghívására volt szerencsém előadást tartani a Széhenyi István Egyetem Járműmérnöki Karán.

 

Némi izgalommal és nagy várakozással készültem a  hallgatókkal történő találkozóra. A feladatom az volt, hogy egy előadás keretében mutassam be cégünk, mint egy, a rendszerváltás után indult tipikus magyar KKV fejlődését, történetét, megfűszerezve saját élményekkel, a vállalkozói lét mindennapi tapasztalataival,tanulságaival.

Az esemény annál is inkább érdekes volt számomra, mivel nagyon kíváncsi voltam, hogy a nálam huszonöt-harminc évvel fiatalabb, műszaki érdeklődésű generáció miként vélekedik korunk tipikus kérdéseiről (pld. fenntarthatóság, külföldi munkavégzés), illetve mennyire nyitott a vállalkozói létformára.

További pikantéria volt, hogy jogászként beszéltem huszonegynéhány jövendőbeli  mérnöknek, így a tisztán műszaki párbeszédre finoman szólva is korlátozottak voltak a lehetőségek. A közönség ezt nagyvonalúan kezelte – köszönet nekik ezért így utólag is – sőt, a hallgatóság egy tagja “Sosem késő elkezdeni” felhívással komoly bizalmat szavazott nekem a reáltudományokban történő alaposabb elmélyülésre. Mi tagadás, jólesett ez a megelőlegezett bizalom, de egykori fizikatanáraim erről valószínűleg más véleményem volnának (alighanem teljes joggal).

 

 

Szívesen beszéltem arról, hogy tizenkét év ügyvédi munka után a szó szoros értelemben csöppenhet bele az ipar, az egyedi gépgyártás világába – s ugyan rengeteg tanulnivalóm van még, de egy perce sem bántam meg a váltást.

Az előadásom után örömmel tapasztaltam, hogy a hallgatók aktívan bekapcsolódtak az általam kezdeményezett párbeszédbe. A körkérdéseim alapján sokan tartották elképzelhetőnek, hogy a jövőben vállalkozóként dolgozzanak és viszonylag kevesen terveznek külföldre költözni – a magam részéről ezt kimondottan pozitívnak tartom, mert hát az ember szíve mégiscsak hazahúz … Persze a külföldi tapasztalatszerzés pozitív hatásai sem vitathatóak.

Járműmérnökökről lévén szó, nem meglepő, hogy a legélénkebb diskurzus a hagyományos kontra elektromos/hidrogén meghajtású gépjárművek programpontnál alakult ki, én is egy sereg új információval gazdagodtam a témában.

Összefoglalva: Számomra nagy élmény volt a találkozó és köszönöm a résztvevőknek és a szervezőknek, Nagy Péter egyetemi tanársegéd-doktorandusz és Laki Gábor a Belsőégésű Motorok Tanszék oktatójának a lehetőséget. Örömmel álok a jövő évi hasonló lehetőség elé.

 

Üdvözlettel
Dr. Jankovits Richárd